sobota 11. června 2016

Spojení OK/OM - HA na 24GHz.

    Začátkem týdne u mne  se zastavil Petr OK2STV , s návrhem připojit se  pokusu o první spojení  OK-HA na 47GHz . A to na pásmu 24Ghz které bude na maďarské straně rovněž k dispozici.
Pokus bylo naplánován na sobotu 11.6  mezi Velkou Javořinou a okolím maďarské obce Rajka.
 Zde se vydal Mirek OK2VZE za doprovodu Libora OK6TW.
 Mirek nám  domluvil asistenci Rasti OM3BH a Vlada OM3CLS. Dopoledne  mi telefonoval Rasťo  OM6AA . Zrovna se vracel z práce  domů a nakonec jsme jej "ukecali " k zastávce.
A nelitoval . Sešlo se nás tedy na Velké Javořině nakonec docela dost
   Po transportu materiálu z parkoviště na vybrané místo  a sestavení zařízení započaly pokusy o  QSO. Dlouho "bylo počuť iba šum " jak nakonec konstatovali přátelé z OM.
Hlednáme správný azimut.
Po přestěhování parabol a  novém směrování se nakonec povedlo signál Mirkova majáku zaslechnout . Následovalo  oboustranné dosměrování a první spojeni HA/OK2VZE/p a OK2ULQ/p bylo na světě . Překlenutá  vzdálenost mezi lokátory JN87OX a JN88UU byla 103km . Oboustanně ssb za 59.
  Losem bylo určeno že o první spojení OM-HA se pokusí  Rasťo OM6AA .
                                                               
OM6AA/p  při QSO s HA/OK2VZE/p 
Následovaly ještě spojení ostatních členů výpravy a pokračovalo se pokusy na 47GHz .
 Na tomto pásmu se ale už spojení nepovedlo .
OK2STV u zařízení 47GHz.


Nádherná sestava antén OM3KII.

  Cestou domů tedy bylo o čem diskutovat a rozvíjet  plány na další pokusy .