pondělí 21. listopadu 2016

ARRL EME 2016 druhé kolo.

Stejně jako v prvním kole , jsem se byl QRV až v druhém okně ze soboty na neděli.
Pořídil jsem nový PC , s tím že se pokusím o nějaké WSJT QSO.
Výsledkem byly intialy jako  I5YD , UA3TCF, UA9YUL a RW0LDF .
Viděl jsem i OK1IL . Na CW pak ještě přibyl F5KUG.
Dalším mohl být  VK5MC .Bohužel se spojení nepovedlo  dokončit .
Finální skóre  druhého kola  je 9 CW  a 10 WSJT QSO .

čtvrtek 27. října 2016

ARRL EME 2016 první kolo.

K plánovaným  úpravám na pohonech antény jsem se bohužel nedostal.
Nezbylo tedy než všechny demontované díly  vrátit zase  zpět . Nakonec jsem musel upravit i elektrorozvaděč.Tomu jsem  věnoval sobotní dopoledne . Měsíc mezitím už zmizel za obzorem.  QRV jsem pak byl až v neděli .


Věnoval jsem pouze CW a výsledkem bylo 21 QSO. Potěšily i  4 intialy.
 JA8AID , DL7YC , IW2FWR a WA9FWD.sobota 11. června 2016

Spojení OK/OM - HA na 24GHz.

    Začátkem týdne u mne  se zastavil Petr OK2STV , s návrhem připojit se  pokusu o první spojení  OK-HA na 47GHz . A to na pásmu 24Ghz které bude na maďarské straně rovněž k dispozici.
Pokus bylo naplánován na sobotu 11.6  mezi Velkou Javořinou a okolím maďarské obce Rajka.
 Zde se vydal Mirek OK2VZE za doprovodu Libora OK6TW.
 Mirek nám  domluvil asistenci Rasti OM3BH a Vlada OM3CLS. Dopoledne  mi telefonoval Rasťo  OM6AA . Zrovna se vracel z práce  domů a nakonec jsme jej "ukecali " k zastávce.
A nelitoval . Sešlo se nás tedy na Velké Javořině nakonec docela dost
   Po transportu materiálu z parkoviště na vybrané místo  a sestavení zařízení započaly pokusy o  QSO. Dlouho "bylo počuť iba šum " jak nakonec konstatovali přátelé z OM.
Hlednáme správný azimut.
Po přestěhování parabol a  novém směrování se nakonec povedlo signál Mirkova majáku zaslechnout . Následovalo  oboustranné dosměrování a první spojeni HA/OK2VZE/p a OK2ULQ/p bylo na světě . Překlenutá  vzdálenost mezi lokátory JN87OX a JN88UU byla 103km . Oboustanně ssb za 59.
  Losem bylo určeno že o první spojení OM-HA se pokusí  Rasťo OM6AA .
                                                               
OM6AA/p  při QSO s HA/OK2VZE/p 
Následovaly ještě spojení ostatních členů výpravy a pokračovalo se pokusy na 47GHz .
 Na tomto pásmu se ale už spojení nepovedlo .
OK2STV u zařízení 47GHz.


Nádherná sestava antén OM3KII.

  Cestou domů tedy bylo o čem diskutovat a rozvíjet  plány na další pokusy .

                         

pondělí 18. dubna 2016

Posluchačem v DUBUS EME 2016 - 9cm .

Pár dnů před konáním závodu jsem se rozhodl provizorně sestavit přijímací cestu , tak abych mohl vyzkoušet  jestli  mechanika včetně  pohonů paraboly bude ještě stačit na toto pásmo . No a pochopitelně  hlavně zdali zaslechnu alespoň nějakou stanici.
  Při demontáži ozařovače 23cm   se ukázalo  malé překvapení.

                                                         


   Po instalaci transvertorů
a poslechu blízkých majáku jsem otočil anténu směrem ke slunci.
Po chvíli testování a korekci  azimutu i elevace to vypadalo  nadějné a  zdálo se mi že by se poslech mohl podařit.  Měsíc už byl na obzorem a prakticky okamžitě po dosměrování se objevil  HB9Q nádherným signálem .  Po chvíli se na monitoru objevilo místy i pět svislých čar signálů. Během odpoledne jsem pak slyšel ještě tyto stanice : ES5PC , OH2DG , OK1CA , DF3RU , G3LTF , OK1DFC , S53MM a OK1KIR.                                                                       CQ DE  OK1CA

Nevím jestli se mi povede dokončit i vysílací cestu , ale motivace tuto sobotu  určitě  narostla..

sobota 16. dubna 2016

Dubus EME 2016 - 23cm .

Plán být na pásmu v sobotu i neděli nevyšel. Nakonec jsem se účastnil pouze v sobotu. Výsledkem bylo 23 QSO a nový initiál DJ8FR. Vyzkoušel jsem SDR TCVR ELAD FDM DUO ale projevil se nějaký problém s buzením. Poslech však nebyl vůbec špatný. Stanic bylo na pásmu pořád dost i když můj výsledek nakonec nebyl dle očekávání.